Σύνδεση

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
 

Τρίτη δραστηριότητα της εταιρίας είναι η παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και συμβούλων σε κάθε μορφή εταιρίας. Ο συνδυασμός της μεγάλης εμπειρίας και του υψηλού επιπέδου κατάρτισης μας δίνει το συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού και δημιουργεί ένα ασφαλές περιβάλλον για το κεφάλαιο και τις επενδύσεις σας.
 
Επιπλέον η νομική μας συμβουλευτική θα σας προφυλάξει από κινδύνους που θα εμφανιστούν και το δίκτυο μας στο εξωτερικό θα εξασφαλίσει σταθερότητα και κερδοφορία έναντι της εγχώριας αγοράς κεφαλαίου.

Ο συνδυασμός λογιστικών και νομικών υπηρεσιών σε ένα ‘πακέτο’ εγγυάται την πολύπλευρη αντιμετώπιση προβλημάτων και η εμπειρία στα ζητήματα ίδρυσης εταιριών στο εξωτερικό και στρατηγικών επενδύσεων στο εξωτερικό θα αναπτερώσει την ρευστότητά σας, θα μειώσει τα έξοδά σας και θα δώσει στην επιχείρησή σας τις προοπτικές ανάπτυξης που κάθε επιχείρηση αποζητά.

Ενδεικτικά παρέχουμε:
-Οργάνωση επιχειρηματικότητας
-Καθοδήγηση σε Χρηματοοικονομικές Λύσεις
-Χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι
-Επενδυτικοί σύμβουλοι
-Διαχείριση πολιτικής εξόδων
-Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες
-Προγράμματα ΕΣΠΑ
-Χρηματοδοτήσεις
-Διαχείριση κεφαλαίων
-Πωλήσεις επιχειρήσεων και μεριδίων