Σύνδεση

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
slide4 slide5 slide6 slide7
 

Η Labreco αποτελεί το επιχειρηματικό εγχείρημα που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2015 βασιζόμενο σε ίδια κεφάλαια με σκοπό τον επιχειρηματικό κόσμο που αποζητούσε συνολική, άμεση και αποτελεσματική υποστήριξη σε επιχειρησιακά προβλήματα καθώς επίσης και υψηλού επιπέδου κτηματομεσιτικές επιχειρήσεις, διότι για εμάς όλα ξεκινάνε από ένα ακίνητο ή σχετίζονται με ένα ακίνητο, είτε είναι η έδρα μας, είτε το πεδίο δραστηριότητάς μας, είτε ο στόχος μας.

Οι συντελεστές προσπάθησαν να αποδώσουν ιδιαίτερο βάρος και σοβαρότητα στον σχεδιασμό και στην ανάπτυξη υπηρεσιών κατάλληλες και συμβατές με τις εγχώριες επιχειρήσεις αλλά και στην κατασκευή μηχανισμών ώστε να συνδεθούν οι πελάτες-εγχώριες επιχειρήσεις με χρηματοοικονομικά δίκτυα του εξωτερικού, ανοίγοντας έτσι νέες προοπτικές για την ανάπτυξη τους.

Προς αυτό τον σκοπό δεσμεύτηκαν σημαντικοί οικονομικοί πόροι, στελεχώθηκε το πιο καταρτισμένο έμψυχο δυναμικό, διαμορφώθηκε ειδική μηχανογράφηση αποκλειστικά για την Labreco, και επετεύχθησαν ένα σύνολο από ισχυρές συνεργασίες σε ένα δίκτυο 10 χωρών το οποίο συνεχώς αυξάνεται.

Ήδη μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα η Labreco αριθμεί έναν σημαντικό κατάλογο πελατών και έναν συνεχώς αυξανόμενο κύκλο εργασιών στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό ενώ αποτελεί μια από τις πιο ανερχόμενες εταιρίες παροχής υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και ιδιώτες στην Ελλάδα.

Το σημαντικότερο όμως στοιχείο είναι η όρεξη για δουλειά ,η διορατικότητα και η ικανότητα να βρίσκουμε διεξόδους σε κάθε “αδιέξοδo” που θα παρουσιαστεί μπροστά σας. Επιπλέον η εμπειρία του καθενός από εμάς ξεχωριστά στο αντικείμενό του, και η εξειδίκευσή του στον τομέα του μας κάνει άμεσους και αποτελεσματικούς σε ότι δυσκολία και αν εμφανιστεί.

  • Η Labreco αποτελεί την πιο σύγχρονη μεσιτική εταιρία Αστικού Ακινήτου αυτή την στιγμή στην χώρα, με χαρτοφυλάκιο 6000 ακινήτων, με το πιο προηγμένο σύστημα μηχανογράφησης...
  • Κάθε λειτουργία μιας επιχείρησης, κάθε επιχειρηματική κίνησή της έχει έννομα αποτελέσματα τα οποία επηρεάζουν την επιχείρηση και δημιουργούν δικαιώματα και υποχρεώσεις...
  • Ο συνδυασμός της μεγάλης εμπειρίας και του υψηλού επιπέδου κατάρτισης μας δίνει το συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού και δημιουργεί ένα ασφαλές περιβάλλον για το κεφάλαιο και τις επενδύσεις... 
  • Η σημαντικότερη επένδυση στην επιχείρηση σας είναι η εξεύρεση τρόπων ανάπτυξης της, και η εξασφάλιση σταθερών συνεργασιών που θα ‘’λύσουν τα χέρια σας’’ σε πολλά επίπεδα, θα σας γλυτώσουν χρήματα...